sekwestrasie | Moeg Vir Skuld
 

English  |  Afrikaans


Sekwestrasie en Boedeloorgawe Dienste

 

 

sekwestrasie

Kaapstad Kantoor

+27 (0)82 6214 198

  • Sekwestrasie met ‘n eiendom / verband

    Dit is ‘n proses wat daar gestel is deur die Howe om persone te help wat nie meer in staat is om hulle skuld te betaal nie as gevolg van een of ander rede buite hulle beheer. ’n Sekwestrasie stel jou ook in staat om weer ’n normale finansiële lewe te voer – waar jy weer ‘n begroting kan uitwerk en volgens dit lewe.

  • Sekwestrasie sonder ‘n eiendom / verband

    Met bogenoemde proses het jy nie meer die vrese van skuldeisers wat jou dag en nag bel op “private numbers” nie en jy kan die foon weer antwoord sonder vrese. Jy hoef ook nie meer ’n vrees te hê vir vreemde karre by jou huis nie – met die gedagte dat dit moontlik die balju is wat weer sy opwagting maak nie.

Wat is Sekwestrasie?

 

Wanneer jou begroting nie meer klop nie, wanneer skuldberading nie meer vir jou werk nie, wanneer skuldeisers nie meer na ‘n afbetalingsreëling wil luister nie, en jy weet dat jy alles in jou vermoë gedoen het om jou verpligtinge na te kom, en dan natuurlik as jy die Balju op sy naam begin ken …
WANNEER JY MOEG IS VIR SKULD …
dan is daar nog een uitweg en dit is Sekwestrasie.

Dit is ‘n Hooggeregshof aansoek wat ons bring ten einde jou in staat te stel om weer beheer oor jou finansies te kry. Op hierdie Wetlike-wyse word jou skuldeisers nie langer jou probleem nie en is jy in besit van ‘n Hooggeregshof bevel om te kan aangaan met ‘n normale lewe en sonder skuld.

Die proses neem ongeveer vyf weke, en in hierdie tyd word daar op drie verskillende maniere aan al die skuldeisers kennis gegee van jou sekwestrasie. Ons bemagtig jou ook met ‘n dokument wat jy dadelik aan die skuldeisers wat jou steeds lastig val op “private numbers”, kan voorsien.

Daar is 2 tipes sekwestrasie opsies: sekwestrasie met ‘n verband of eiendom en sekwestrasie sonder ‘n verband of eiendom. Alhoewel daar aan jou skuldeisers kennis gegee word, word jou werkgewer glad nie hierby betrek nie. Die enigste manier hoe hulle daarvan sal uitvind, is as daar reeds ‘n besoldiging beslag bevel (garnishee order) op jou salaris is. Hierdie aftrekking word gestaak sodra die Hofbevel toegestaan is.

Wanneer daar reeds ‘n veiling op jou eiendom geskeduleer is, is dit uiters belangrik om so spoedig moontlik met die stappe te begin. Daar moet eers ‘n publikasie in die Staatskoerant asook in ‘n plaaslike koerant gedoen word, voor die veilings by die Balju gestaak kan word. Die vermoënstaat moet ook dan by die Landdroshof en die Meester van die Hooggeregshof wees.

Nadat jy gesekwestreer is, word ‘n Kurator deur die Meester van die Hooggeregshof aangestel om die boedel af te handel.
Ons lewer ook skuld rehabilitasie dienste.

 

Hoe om aansoek te doen vir sekwestraise:

  • Gaan deur ons webwerf om te bepaal watter soort sekwestrasie diens u verleen.
  • Indien u ‘n inkomste verdien besoek ons “Met Verband / Boedeloorgawe met Eiendom bladsy.”
  • Indien u nie n inkomste verdien besoek on “Sonder ‘n verband / Boedeloorgawe sonder Eiendom” bladsy.
  • As u nie seker is van u opsies nie moenie huiwer om ons te kontak nie. U kan ons epos of telefonies kontak.