Likwidasie

Aansoek vorm: Druk Hier

Likwidasie (in ‘n neutedop)

Besigheidsdroom toe ‘n nagmerrie:
Om ‘n besigheid (Beslote Korporasie of Maatskappy) te besit en te bestuur verg baie spanning en ’n groot droom kan soms in ’n nagmerrie ontaard.

‘n Mens hoor in baie gevalle ‘n werknemers sê: “Ek maak my baas ryk.” Werknemers besef nie aldag die finansiële implikasie van ’n besigheid en natuurlik die spanning wat daarmee saamgaan nie. Daar is salarisse wat betyds betaal moet word, huurgeld, telefone, ‘n oortrokke rekening se rente, die lys kan eindeloos raak – om nie eers van SARS te praat nie.

 

Likwidasie proses:
As jy lid van ‘n Beslote Korporasie of ‘n direkteur van ‘n Maatskappy is wat nie meer die mas kan op kom nie, is daar ook ’n oplossing.

Daar is twee soorte likwidasies. Die eenvoudigste manier is as die lede kan ooreenkoms dat daar ‘n finansiële probleem is en daar word ‘n Spesiale Besluit geneem.

Die ander wyse is dat een van die skuldeisers ‘n hofaansoek teen die Maatskappy of Beslote Korporasie bring. Hierdie is ‘n tydsame proses wat ook groot finansiële implikasies kan hê.

 

Borgstelling:
Wat baie min mense vir lede of direkteure sê is dat indien hulle geld verskuldig is aan ‘n verskaffer, moet hulle eers seker maak dat hulle nie ‘n borgstelling geteken het nie. Dit beteken dat indien die besigheid gelikwideer sou word, sal die verskaffer verseker die lid of direkteur verantwoordelik hou vir die uitstaande gelde as gevolg van die borgstelling.

Wanneer die besigheid ‘n oortrokke rekening, voertuig of kredietkaarte by die bank het, is dit ‘n gegewe – die lid of direkteur sou verseker borg geteken het (dit skuil iewers in daardie dik pak papiere wat jy geteken het toe die rekening geopen is). Dus is ‘n boedeloorgawe na die likwidasie heel waarskynlik onafwendbaar. (Lees op ons webblad hoe ‘n boedeloorgawe werk).

 

SARS:
Dit is natuurlik ‘n naam wat niemand hardop wil sê nie. Veral as jy weet die nodige vorms is nie voltooi en elke maand terug aan hulle gestuur met die nodige bewyse van betalings nie. Heel eerste is dit belangrik om bewus te wees dat indien jy oor finansies beskik, moet jy SARS betaal. Die lid of direkteur is ‘n “agent” vir die Staat en moet die geld wat gevorder word aan die Staat oorbetaal word.

Daar is verskeie omstandighede wat daartoe bydrae dat ‘n besigheid nie dadelik SARS se gelde kan oorbetaal nie; een agterstallige maand word twee en drie en kort voor lank is die probleem buite beheer. Indien jy ‘n likwidasie doen, vorm SARS ook deel van jou skuldeisers.

Dit is baie hartseer maar heelwat van die likwidasies wat ons doen, skuld die besigheid net vir SARS geld. Indien dit wel die geval is, is dit nie nodig om ‘n boedeloorgawe ook te doen nie.

 

Bates:
Moet asseblief nie bates wegsteek nie; dit is ‘n oortreding in terme van Artikel 132 van die Insolvensie Wet. Laat ons jou eerder help om reëlings met die kurator te tref om bates terug te koop. Sodra die kurator eers ‘n gedagte kry dat bates versteek word, kan hulle aandring om ‘n ondervraging te hou en dan word die Meester van die Hooggeregshof ook daarby betrek. Dit is onnodig om daardie roete te volg.

 

Kostes:
Ons koste vir die likwidasie beloop R13 500.00. Ja, daar is mense wat tot R50 000.00 daarvoor vra en as jy regtig nog soveel geld oorhet, wil ons voorstel dat jy liewer nog van jou skuldeisers betaal.

 

STAPPE OM TE NEEM:

  • Voltooi die aansoek vorm;
  • Heg die fakture van die instansies waarvoor die besigheid geld verskuldig is aan;
  • Gesertifiseerde afskrifte van die lede/direkteure se ID dokumente;
  • Beslote Korporasie of Maatskappy dokumente waarop die geregistreerde naam en nommer duidelik aangedui is;
  • Indien jaarlikse gelde wat aan CIPRO betaal moet word nie op datum is nie, sal ons reël dat jy dit betaal aangesien die likwidasie nie gedoen kan word terwyl dit agterstallig is nie.
  • Ons stel die dokumente op onder andere die kennisgewing van vergadering, notule na die vergadering en dan die res van die likwidasie dokumente;
  • Ons stel ook ’n dokument op wat dadelik aan die skuldeisers gegee word wat duidelik wys dat die besigheid onder likwidasie gaan;
  • Nadat die Likwidasie toegestaan is, word daar ’n kurator aangestel en ons sal die lede aan die kurator voorstel sodat die kurator die likwidasie so gou as moontlik kan afhandel.
  •  
  • Aansoek vorm: Druk Hier
Adres
Wes Kaap
Melkbosstrand
Brackenfell
 
Gauteng
Annelin
Nasionale Nommer
021 553 3653 / 0826214198

SMS JOU NAAM NA: 0826214198
EN ONS SAL U TERUG SKAKEL
Volg Ons
Facebook