Likwidasie

Eksklusief vir besigheidseienaars met finansiële stres

 

Likwidasie (in ‘n neutedop)

"Moet nie dat 'n mooi VANDAG geruineer word deur slegte gisters nie "

Besigheidsdroom toe ‘n nagmerrie:

Om ‘n besigheid (Beslote Korporasie of Maatskappy) te besit en te bestuur verg baie spanning en ’n groot droom kan soms in ’n nagmerrie ontaard. 

‘n Mens hoor in baie gevalle ‘n werknemers sê: “Ek maak my baas ryk.”  Werknemers besef nie aldag   die finansiële implikasie van ’n besigheid en natuurlik die spanning wat daarmee saamgaan nie.  Daar is salarisse wat betyds betaal moet word, huurgeld, telefone, ‘n oortrokke rekening se rente, die lys kan eindeloos raak  – om nie eers van SARS te praat nie.

Likwidasie proses:

As jy lid van ‘n Beslote Korporasie of ‘n direkteur van ‘n Maatskappy is wat nie meer die mas kan op kom nie, is daar ook ’n oplossing.

Daar is twee soorte likwidasies.  Die eenvoudigste manier is as die lede kan ooreenkoms dat daar ‘n finansiële probleem is en daar word ‘n Spesiale Besluit geneem. 

Die ander wyse is dat een van die skuldeisers ‘n hofaansoek teen die Maatskappy of Beslote Korporasie bring. Hierdie is ‘n tydsame proses wat ook groot finansiële implikasies kan hê.

Belangerike Punte:

Wat baie min mense vir lede of direkteure sê is dat indien hulle geld verskuldig is aan ‘n verskaffer, moet hulle eers seker maak dat hulle nie ‘n borgstelling geteken het nie.  Dit beteken dat indien die besigheid gelikwideer sou word, sal die verskaffer verseker die lid of direkteur verantwoordelik hou vir die uitstaande gelde as gevolg van die borgstelling. 

Wanneer die besigheid ‘n oortrokke rekening, voertuig of kredietkaarte by die bank het, is dit ‘n gegewe – die lid of direkteur sou verseker borg geteken het (dit skuil iewers in daardie dik pak papiere wat jy geteken het toe die rekening geopen is). Dus is ‘n boedeloorgawe na die likwidasie heel waarskynlik onafwendbaar. (Lees op ons webblad hoe ‘n boedeloorgawe werk).

Dit is natuurlik ‘n naam wat niemand hardop wil sê nie.  Veral as jy weet die nodige vorms is nie voltooi en elke maand terug aan hulle gestuur met die nodige bewyse van betalings nie.  Heel eerste is dit belangrik om bewus te wees dat indien jy oor finansies beskik, moet jy SARS betaal.  Die lid of direkteur is ‘n “agent” vir die Staat en moet die geld wat gevorder word aan die Staat oorbetaal word. 

Daar is verskeie omstandighede wat daartoe bydrae dat ‘n besigheid nie dadelik SARS se gelde kan oorbetaal nie; een agterstallige maand word twee en drie en kort voor lank is die probleem buite beheer.  Indien jy ‘n likwidasie doen, vorm SARS ook deel van jou skuldeisers. 

Dit is baie hartseer maar heelwat van die likwidasies wat ons doen, skuld die besigheid net vir SARS geld.  Indien dit wel die geval is, is dit nie nodig om ‘n boedeloorgawe ook te doen nie. 

Moet asseblief nie bates wegsteek nie, dit is ‘n oortreding in terme van Artikel 132 van die Insolvensie Wet.  Laat ons jou eerder help om reëlings met die likwidateur te tref om bates terug te koop.  Sodra die likwidateur eers ‘n gedagte kry dat bates versteek word, kan hulle aandring om ‘n ondervraging te hou en dan word die Meester van die Hooggeregshof ook daarby betrek.  Dit is onnodig om daardie roete te volg. 

Koste van 'n Liwidasie:

Ons koste vir die likwidasie beloop R13,500.00.  Ja, daar is mense wat tot R70,000.00 daarvoor vra en as jy regtig nog soveel geld oor het, wil ons voorstel dat jy liewer nog van jou skuldeisers betaal.

Ons het jurisdiksie oor die hele land en kan dus likwidasies doen nasionaal.

Stappe om te neem:

Kontak Ons

Kontak ons,
en slaap lekker vanaand!

Vul die vorm in en Maritha Botha sal vir die res sorg.

Hou jy nie van so vorm in vul nie? Jy kan gerus ons direk epos na maritha@insolvensies.co.za

Hoof Kantoor

1ste Vloer, Roslynstraat 1 Brackenfell (Springbokpark) Kaapstad, 7560

Kontak Ons

021 553 3653
082 621 4198
epos: maritha@insolvensies.co.za